Op Kerstavond vindt ook dit jaar weer een nieuwe editie van Kerstnacht Venlo plaats.

Kerstnacht Venlo is een gratis toegankelijke bijeenkomst op kerstavond, zonder priester en zonder preek, maar vol bezinning, saamhorigheid, inspiratie en optimisme.

Voor iedereen die liever niet in de kerk zit, maar met kerstavond ook niet thuis op de bank wil zitten.

Dit alternatief voor de nachtmis is ontstaan vanuit een eenvoudige vraag: waarom hoeven we voor doop, huwelijk of begrafenis niet per se naar de kerk maar voor de nachtmis op kerstavond wel?

Zoals elk jaar blijft het programma een verrassing en zijn de kaartjes gratis te verkrijgen via deze website. 

Volg Kerstnacht Venlo op Facebook en Twitter!